KDO JSME?

Náš CÍL

Ve svém životě toužíme zakoušet naplněný a smysluplný život s naším Stvořitelem – Bohem. Věříme, že můžeme zažívat Boží lásku a Jeho blízkost v každodenním životě.

Křesťanský klub SU ČVUT je studentským klubem pod záštitou Studentské unie ČVUT. Máme na srdci rozvíjet svůj osobní vztah s Bohem, vztahy mezi sebou a vztahy s ostatními kluby a lidmi napříč ČVUT a i z dalších univerzit.

KRISTUS JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Věříme, že tím, co pro nás Ježíš Kristus vydobil na Kříži, jsou nám – věřícím – odpuštěny všechny hříchy, máme život věčný v nebi a přímý přístup před trůn Boží milosti.
Jeho přítomnost můžeme zakoušet v různých situací života. Věříme, že Jeho Slovo se nemění a zůstává navěky, proto můžeme jeho milost a zaslíbení příjímat i dnes a zakoušet nadpřirozený život v Kristu.

Věříme, že nejsme omezeni místem, kostelem, chrámem, okolnostmi, starostmi, lidmi ani časem na uctívání Boha, ale že ti, kdo ho opravdově ctí, ho budou uctívat v Duchu a v pravdě. Chceme přinášet tuto skutečnost mezi lidi a odrážet tak našeho všemohoucí a úžasného Boha v každodenních životech.

NAŠE HODNOTY

Naše životní postoje zakládáme na Bibli, kterou psali lidé, ale přesto věříme, že je inspirovaná Božím Duchem, bez chyb,
a můžeme z ní čerpat pravdu i v dnešní době.
Ústředním motivem celého Božího Slova je láska, víra a naděje,
a to jsou i naše hodnoty.
Toužíme také přinášet světlo evangelia všude, kde jsme.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram