KDO JSME?

O NÁS

Křesťanský klub ČVUT je studentským klubem pod záštitou Studentské unie ČVUT. Jsme tedy skupina studentů, bývalých studentů a také jiných přátel,
které spojuje jejich víra.
Setkáváme se nejčastěji na kolejích Strahov.

Toužíme zakoušet naplněný
a smysluplný život s naším Stvořitelem – Bohem.
Věříme, že můžeme zažívat Boží lásku
a Jeho blízkost v každodenním životě.

Máme na srdci rozvíjet svůj osobní vztah
s Bohem,
vztahy mezi sebou
a vztahy s ostatními kluby
a lidmi napříč ČVUT a dalšími univerzitami.

NAŠE HODNOTY A BIBLE

Naše životní postoje zakládáme na Bibli, kterou sice psali lidé, ale přesto věříme, že je inspirovaná Božím Duchem, bez chyb,
a můžeme z ní čerpat pravdu i v dnešní době.
Ústředním motivem celého Božího Slova
je láska, víra a naděje, to jsou i naše hodnoty.
Toužíme zasáhnout svět evangeliem.

KRISTUS JAKO ŽIVOTNÍ STYL

Věříme, že tím, co pro nás Ježíš Kristus vydobyl na Kříži, jsou nám – veřícím – odpuštěny všechny hříchy, máme život věčný v nebi a přímý přístup
před trůn Boží milosti.
Jeho přítomnost můžeme zakoušet
v různých situací života.
Věříme, že Jeho Slovo se nemění a zůstává navěky, proto můžeme jeho milost
a zaslíbení příjímat i dnes a zakoušet nadpřirozený život v Kristu.

Věříme, že nejsme omezeni místem, kostelem, chrámem, okolnostmi, starostmi, lidmi ani časem na uctívání Boha, ale že ti, kdo ho opravdově ctí,
ho budou uctívat v Duchu a v pravdě.
Chceme přinášet tuto skutečnost mezi lidi
a odrážet tak našeho všemohoucí a
úžasného Boha v každodenních životech.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram